Popular Queries
Аммофос

İZOPOLEX 300

Məhsul Haqqında:
Akrilik dispersiya ilə su keçirməz qatqılardan ibarət olan, sement əsaslı, iki komponentli, UB şüalarına dözümlü, yarı elastik su izolyasiya materialıdır. İstifadə Sahələri:
•Xüsusilə üzəri başqa bir üzlük materialı ilə örtülməyərək açıq qoyulmalıdır
•Piyadaların gediş-gəlişinin az olduğu yerlərdə
•Teras və damlarda
•5m dən az hündür olmayan su depolarının fasadında
•5m dən az hündür olmayan üzgüçülük hovuzlarının açıqda qalan fasad hissələrində
•Binaların fasad divarlarında. Və.b yerlərdə istifadə olunur

Qablaşdırma: Birinci variant A=25kg toz B=10kg maye. İkinci variant A=10kg toz B=4kg maye

Texniki Məlumatlar

  • Akrilik dispersiya ilə su keçirməz qatqılardan ibarət olan,

  • sement əsaslı, iki komponentli, UB şüalarına dözümlü,

  • yarı elastik su izolyasiya materialıdır.