Popular Queries
POLŞAP 100

POLŞAP 100

MƏHSUL HAQQINDA:

Bir komponentli, sement əsaslı, öz-özünə yayıla bilən və üzlüyün axırıncı qatının altında 5mm qədər tətbiq edilə bilən istifadəyə hazır döşəmə materialıdır.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:

İnşaat zəminlərinin hamarlaşdınlmasında, ağır yükə məruz qalmayan qaraj, anbar, sənaye və sex zəminlərinin hamarlaşdınlmasında, mənzil zəminlərində isə keramika, mərmər, parket,xalça, linonium və PVC örtüklərinin tətbiqindən əvvəl istifadə olunur.

SƏRFİYAT:

8 kq/m2 (hər 5mm qalınlıq üçün).

Texniki Məlumatlar

  • Öz-özünə yayılma xüsusiyyəti sayəsində alt zəminin nahamarlığını aradan qaldıraraq, hamar bir səth yaradır.

  • Tərkibindəki xüsusi kimyəvi maddələr sayəsində quruma zamanı heçbir həcm dəyişikliyi baş vermədiyi üçün çatlamır.

  • Yaş vəziyyətdə qarışığın sürüşkənliyi çox yüksək olduğ üçün zəmində öz-özünə axıb tarazlığa gəlir.

  • Yerdən isidilən zəminlər üçün son dərəcə əlverişlidir.