Popular Queries
QALIN TƏMİR QARIŞIĞI

QALIN TƏMİR QARIŞIĞI

MƏHSUL HAQQINDA:

Sement əsaslı, iri dənəcikli, geniş çatların örtülməsində istifadə olunan, geniş çat körpülərini aradan qaldıran, tək komponentli, yüksək performanslı, kourund, sentetikelyaf, silis dumanı və toz silikon ilə təkmilləşdirilmiş, tezquruyan, tiksotropik təmir qarışığıdır.


İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:

Beton səthlərin təmirində, betonların xlor turşularına qarşı qorunmasında, dəniz tikililərinin təmirində, bütün strukturların daxili və xarici səthlərindəki təmir işlərində, brüt betonlarda sağlam bir təbəqə əldə etmək üçün və su izolyasiyası öncəsində qalın çatlaqların təmirində istifadə edilir.

SƏRFİYAT:

1sm qalınlıq üçün 17 kg/m².

Texniki Məlumatlar

  • Kərpic, mişar daşı kimi hörgü materiallarının arasında qalan boşluqları iz qoymadan asanlıqla doldurur.

  • Tərkibindəki kourund sayəsində yüksək miqdarda geniş çatlaqları örtmə və doldurma xüsusiyyətinə malikdir.

  • Sulfatlı sulara və xlor turşularına davamlılığı yüksəkdir. Buxar keçirmə qabiliyyəti yüksəkdir, nəfəs alır.

  • Divarda axma yaratmaz, tez quruyur və yüksək müqavimətə malikdir.