Popular Queries
AĞ ASTAR SUVAQ

AĞ ASTAR SUVAQ


MƏHSUL HAQQINDA:


Sement əsaslı, yüngül dolduruculu, daxili və xarici məkanlarda istifadə olunan, əl ilə tətbiq oluna bilən yüksək performanslı hazır ağ astar suvaqdır.


İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:

Zəlzələ təhlükəsi olan hündür mərtəbəli tikililərdə. Bütün strukturların daxili və xarici məkanlarda. Xarici məkanlarda kərpic, beton, brüt beton, bims, briket divar və tavan səthlərdə tətbiq edilir.

SƏRFİYAT:

 Birqat istifadə üçün 10kq/m2 (1sm qalınlıq).


Texniki Məlumatlar

  • Tikintinin ağırlığını başqa suvaq növlərinə nisbətən çox az miqdarda artırır, ona görə də binanın zəlzələyə qarşı müqavimətini artırır.

  • Asan və sürətli tətbiq olunur, vaxta və əməyə qənaət olunur.

  • Alçı məhsullarından fərqli olaraq fasada da tətbiq olunması mümkündür.

  • İsti və səs izolasya qabiliyyəti gücləndirilmişdir. Buxar keçirmə qabiliyyəti yüksəkdir, nəfəs alır.

  • Sərfiyyatı alçı əsaslı suvaq məhsulları ilə eynidir.