Popular Queries
POLTERM 200

POLTERM 200

MƏHSUL HAQQINDA:

Bütün istilik izolyasiya sistemlərinin asanlıqla izolə edilməsini təmin edən, lövhə üzərində möhkəm yapışan, sement əsaslı, spesifik polimer qatqılı, xüsusi kimyəvi maddələrlə möhkəmləndirilmiş, uzun illər lövhəni qoruyan, bir komponentli istilik izolyasiya lövhə suvağıdır. İstilik enerjisinin 55%-inə qənaət edən sistemin izolə edilməsini təmin edir. Bu material CE (Communite European) təşkilatı tərəfindən ETAG 004 (Europan Technical Approval Guideline) standartlarına uyğun olaraq ETICS (Exterıor Thermal Insulatıon Composite Sistem) uyğun olaraq formulə edilib.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:


Divarların içində və fasadında, hamar beton səthlərdə, kərpic üzərində, sement əsaslı suvaq üzərində, qaz beton üzərində istifadə edilir.

SƏRFİYAT:
 

Birqat tətbiq üçün 3.5 kg/m², iki qat tətbiq üçün 7 kg/m². 

Texniki Məlumatlar

  • Yüksək elastiklik qabiliyyətinə malikdir.

  • Daş yunu istifadəsində yanğına dözümü və səs keçirməzliyi mükəmməldir.

  • Asanlıqla EPS, XPS və daş yunu lövhələrinə yapışır və termik şoklara dözümlüdür.

  • Liflə möhkəmləndirilmişdir və çatlama əmələ gətirmir.

  • Orta hesabla 6-7 litr su üzərinə 25 kg lıq suvaq materialı boşaldılır.