Popular Queries
POLİASTAR

POLİASTAR

MƏHSUL HAQQINDA:

Modifikasiyalı akrilik kopolimer dispersiya əsaslı, hopan səthlərin su çəkmə xüsusiyyətini götürən və yapışmanı artırmaq üçün istehsal olunmuş astar materialıdır.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:

AZPOL POLŞAP özü özünə yayılabilən döşəmə materiallarının tətbiqindən öncə köhnə səthlərin astarlanmasında, AZPOL BETOKAP ilə beton tarazlıq fərqlərinin aradan qaldırılmasından əwəl, Gips beton və suvaq kimi çox su çəkən səthlərə, hər hansı bir sement əsaslı yapışdırma işindən əwəl su çəkməxüsusiyyətinin azaldılması üçün istifadə olunur.

SƏRFİYAT:

Maksimum 400gr/m². 

Texniki Məlumatlar

  • Qurumadan sonra betonun, yapışdıncının və ya suvağın suya davamlılığını artırır.

  • Məlum olan bütün binder növlərindən dəfələrlə artıq qatı maddə miqdarına sahib olduğu üçün suyu maskalaması çox daha efektivdir.

  • Su buxarını keçirərkən suyun hopmasına qarşı müqavimətlidir.

  • Axıcı olduğuna görə nazik boşluqlara sıza bilər.

  • Qatlamanın ve aşınmanın qarşısını alır.