Popular Queries
İZOPOLEX 400

İZOPOLEX 400

MƏHSUL HAQQINDA:

Akrilik dispersiya ilə su keçirməz qatqılardan ibarət olan, sement əsaslı, iki komponentli, UB şüalarına dözümlü, tam elastik su izolyasiya materialıdır.

ISTIFADƏ SAHƏLƏRI:

Xüsusilə üzəri başqa bir üzlük materialı ilə örtülməyərək açıq qoyulmalıdır. Piyadaların gediş-gəlişinin az olduğu yerlərdə, teras və damlarda, 5m dən çox hündür olan su anbarlarının fasadında, 5m dən çox hündür olan üzgüçülük hovuzlarının açıqda qalan fasad hissələrində, binaların fasad divarlarında və b. yerlərdə istifadə olunur.

SƏRFIYAT:


Hər qat üçün 1.75 kq/m2 (1mm qalınlıqda). 2 qat halında 25kq toz+10kq maye=35kq=10m2 sahə (2mm qalınlıq üçün).

Texniki Məlumatlar

  • Günəşin UB şüalarına dözümlüdür.

  • Aşındırıcı və zəhərli deyil. İçməli su ilə təması zamanı hərhansı bir zərərli təsir eləmir.

  • Hazırlanması və tətbiqi çox asandır. Büzülmür, çat vermir və su keçirmir.

  • Hidrostatik təzyiqə dözümlüdür. Səthi karbonatlaşmağa qarşı qoruyur.

  • İsti havaya, küləyə və suya dözümü mükəmməldir.