Popular Queries
POLFAS

POLFAS

MƏHSUL HAQQINDA:

Sement əsaslı dekorativ fasad kərpiclərin yapışdınlması üçün təkmilləşdirilmiş, divarlann fasad səthlərinə yapışdırılmasında istifadə olunan, asanlıqla hazırlanan və tətbiq edilən, hidrotermal şoklara dözümlü, yüksək davamlılığa və yapışma gücünə malik, uzun illər boyu gücünü qoruyan xüsusi sement materiallan və xüsusi kimyəvi qatqılaıdan ibarət hazır bir qanşıqdır. Kiçik və orta ölçülü piltələrin xarici məkanlara yapışdırılmasında istifadə olunması da tövsiyyə edilir.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:

Binalann fasadlarına dekorativ kərpic növlərinin yapışdırılması üçün təkmilləşdirilmişdir.

Texniki Məlumatlar

  • Yüksək yapışma gücünə malikdir.

  • Asanlıqla hazırlanıb tətbiq oluna bilər və hidrotermal şoklara dözümlüdür.

  • Yazın istisindən qışın şaxtasından və yağışdan təsirlənməz və istifadə müddəti uzundur.

  • Sürüşmə qabiliyyəti zəif olduğundan nisbətən ağır olan fasad daşlannm divarda asan bir şəkildə sürüşmədən yapışdırılmasını təmin edir.

  • Asan daraqlanır və zəhmət vermir.