Popular Queries
POLQRANIX

POLQRANIX

MƏHSUL HAQQINDA:

Sement əsaslı, polimer əlavəli açıq və qapalı sahələrdə; mərmər,qranit,daş və böyük ölçülü keramika və kafellərin divarda və yerdə yapışdınlmasında istifadə edilən, asanlıqla hazırlanan və tətbiq olunan, yüksək davamlılığa və yapışma gücünə malik, uzun illər gücünü itirməyən, xüsusi sement materilları və xüsusi kimyəvi qatqılaıdan ibarət hazır qarışıqdır.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:

İç ve çöl məkanlarda. Divar və zəminlərdə. Quru və yaş səthlərdə Self-leveling şap üzərində. Sement əsaslı bəzi suvaqların üzərində. Brut beton səthlərdə. Gips blok, gips lövhə, gips suvaq üzərində. Beton plitə üzərində. Köhnə keramika üzlüklər üzərində.

Texniki Məlumatlar

  • Yüksək yapışma gücünə malikdir.

  • Asanlıqla hazırlanıb tətbiq oluna bilər və istifadə müddəti uzundur.

  • 1m² ə qədər sahəyə sahib plitələrin yapışdırılmasına və qopmadan saxlanmasına imkan verir.

  • Yüksək davamlılığa və yapışma gücünə malik.

  • Sürüşməyə qarşı müqavimət qabiliyyəti gücləndirildiyinə görə qranit, mərmər, daş və böyük ölçülü kafel və keramikaların yuxarıdan aşağı düzülməsinə imkan verir.