Popular Queries
POLŞAP 200

POLŞAP 200

MƏHSUL HAQQINDA:

Bir komponentli, sement əsaslı, öz-özünə yayıla bilən və üzlüyün axırıncı qatının altında qalan əl ilə və ya pompa ilə tətbiq olunabilən, 10mm qədər tətbiq etməyə imkan verən istifadəyə hazır döşəmə materialıdır.

İSTİFADƏ SAHƏLƏRİ:

Fabriklərdə, iş mərkəzlərində, depolarda, dəhlizlərdə, xəstəxanalarda, zəmin təcili təmiri (həftə sonu) lazım olan yerlərdə, prefabrik beton qəliblərinin döşənməsində, 1sm ə qədər zəmin fərqinin olduğu yerlərdə, keramika və ya daş plitələr, PVC, linonim, taxta və s. örtüklərin tətbiqindən öncə zəminlərin düzəldilməsi hamarlanması) məqsədilə 2-10 mm qalınlıq arasında tətbiq edilə bilər.

SƏRFİYAT:

15 kq/m2 (hər 10mm qalınlıq üçün).

Texniki Məlumatlar

  • Tərkibindəki xüsusi kimyəvi maddələr sayəsində quruma zamanı heç bir həcm dəyişikliyi baş vermədiyi üçün çat vermir.

  • Öz-özündən yayılma və axıcılıq xüsusiyyətləri mükəmməl səviyyədə təkmilləşdirilmişdir.

  • Tərkibində insan sağlamlığına ziyan vuran kimyəvi qatqılar yoxdur.

  • Yaş vəziyyətdə qarışığın sürüşkənliyi çox yüksək olduğuna görə zəmində öz-özünə axıb tarazlığa gəlir.

  • Yerdən isidilən zəminlər üçün son dərəcə əlverişlidir.

  • Pompa ilə və ya əl ilə tədbiq oluna bilir və tez quruyur.