Popular Queries
STONEPROTEKT

STONEPROTEKT

MƏHSUL HAQQINDA:

Aşağı molekullu mineral əsaslı, hidrofobik, aqlay daşı, xəfif qaz beton və bu kimi parlaq ağ səthlər üçün təkmilləşdirilmiş slikon və floropolimer əsaslı, səthə hər hansı bir rəng və ya parlaqlıq verməyən emprenye su izolyasiya və müqavimət artırma məhsuludur.

ISTIFADƏ SAHƏLƏRI:

Tarixi binaların restavrasiyasında, hər cür daşların su izolyasiyasında, dekorativ kərpic, beton, əhəngli suvaq, qaz beton, aqlay və b. daşların bərkidilməsi və gücləndirilməsində, su müqaviməti aşağı olan hər növ boya və suvağın səthlərinin izolyasiyasında, aqlay daşı kimi əhəng nisbəti çox olan daşların müqavimətinin artırılmasında istifadə oluna bilər.

SƏRFIYAT:


5 m²/lt (2 qat halında).

Texniki Məlumatlar

  • Daşın təbii görünüşünü dəyişdirmədən onu gücləndirir.

  • Material ilə daşların qaralmasının qarşısı alınır. Bunun sayəsində daşların sumbatalanmasına ehtiyac qalmır.

  • Səthin rəng və parlaqlığını dəyişdirməz. Yağışın altında belə, daş təbii quru görünüşünü itirmir.

  • Betonun sudan, xlor duzlarından, buz çözücü duzlardan, qorunmasını təmin edir.

  • Turşu yağışlarına və UB şüalarına davamlıdır. Buxar keçirmə qabiliyyətinə malikdir.