Popular Queries
Аммофос

POLTERM 100

Sement əsaslı, polimer əlavəli Ekspanded(EPS) və Ekstrude (XPS) və daşyunu istilik izolyasiya lövhələrinin yapışdırılması üçün özəl yapışdırıcıdır. Bu məhsul CE (Communite European) qurumu tərəfindən ETAG 004 (Europan Technical Approval Guideline) standartlarına uyğun olaraq ETICS-ə (Exterior Thermal Insulation Composite System) uygun olaraq formulizə edilmişdir .

Texniki Məlumatlar

  • Sement əsaslı, polimer əlavəli Ekspanded(EPS) və Ekstrude (XPS) və daşyunu istilik izolyasiya lövhələrinin yapışdırılması üçün özəl yapışdırıcıdır.

  • Bu məhsul CE (Communite European) qurumu tərəfindən ETAG 004(Europan TechnicalApproval Guideline) standartlarına uyğun olaraq ETICS(Exterıor Thermal Insulatıon Composite Sıstem)-ə uygun olaraq formulizə edilmişdir .